Strategia przedsiębiorstwa

Strategia przedsiębiorstwa określa w długim okresie jego sposób działania, planowaną pozycję na rynku, docelowe grupy klientów, sposoby komunikacji z klientami, dostawcami i kooperantami. Przyszły system informacyjny ma być narzędziem wspomagającym działanie organizacji, której wizja i misja jest określona w strategii działania, dlatego jej poznanie przed przystąpieniem do dalszych prac jest konieczne.

W wielu przypadkach strategia, misja i wizja przedsiębiorstwa będą już zapisane w wewnętrznych dokumentach organizacji i wtedy rola zespołu wdrożeniowego polega jedynie na zapoznaniu się z tymi dokumentami.

W przypadku przedsiębiorstw, w których strategia działania nie została w sposób jawny wyartykułowana, konieczne może być przeprowadzenie jedno- lub kilkudniowego warsztatu z udziałem zarządu przedsiębiorstwa oraz konsultantów firmy doradczej. Wynikiem tego warsztatu powinien być dokument zaakceptowany przez zarząd informatyzowanego przedsiębiorstwa i zrozumiały dla konsultantów z firmy doradczej. Sposób przeprowadzenia warsztatu może być różnoraki poniżej przedstawione zostaną propozycje wykorzystywane przez zespół konsultantów LST Sp. z o.o.

Leave a Reply