Symfonia – system wspomagający zarządzanie małym przedsiębiorstwem

Symfonia, to zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie w małych i średnich firmach14. W jego skład wchodzą następujące główne programy:

– Finanse i księgowość,

– Środki trwałe,

– Kadry i płace,

– Handel,

– Analizy finansowe.

Programy działają samodzielnie lub współpracują ze sobą wymieniając dane. Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe – od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez użytkownika zestawień i sprawozdań. System umożliwia definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz

Szczegółowy opis systemu znajduje się na stronie firmy Matrix.pl: www.malrix.pl. parametrów stałych (np. wysokość odsetek), automatyczne księgowania różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych, prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach (automatyczne księgowania równoległe między zespołami „4” i „5”). Program Księgowość i Finanse oferuje także funkcjonalność umożliwiającą ewidencję i rozliczanie rozrachunków z kontrahentami.

Środki trwałe.Program ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzi ewidencję miejsc użytkowania środków i ich części składowych.

Leave a Reply