System ERP II

W łańcuchu wartości zintegrowanym za pomocą systemu ERP II klient ma możliwość zarejestrowania zamówienia zakupu bezpośrednio w systemie producenta za pomocą portalu WWW. Zamówienie takie jest od razu widoczne dla pracowników działu sprzedaży. Pracownicy ci sprawdzają dostępność zamówionego produktu w magazynie i jeśli jest on dostępny, realizują zamówienie. W przeciwnym razie tworzą w systemie zlecenie produkcyjne na podstawie zarejestrowanego zamówienia. Zlecenie to jest od razu dostępne do wglądu w dziale produkcyjnym. Zlecenie produkcyjne jest automatycznie konwertowane za pomocą zestawienia komponentów na rezerwacje materiałów w magazynie. Jeśli po dokonaniu rezerwacji stan magazynowy któregoś z materiałów przekroczył ustalone minimum, fakt ten zostanie zarejestrowany przez dostawcę, posiadającego wgląd w stany magazynowe przedsiębiorstwa za pomocą przeglądarki WWW. Dostawca na tej podstawie uzupełni braki w magazynie.

Zaletą zintegrowanego łańcucha wartości jest tworzenie trwałych więzi pomiędzy jego uczestnikami. Działają oni tak, jakby byli częścią jednego organizmu gospodarczego, co niesie ze sobą korzyści w postaci większego zaangażowania w proces tworzenia wartości i oczywiście skrócenie czasu trwania poszczególnych operacji oraz zmniejszenie ilości przesyłanych „tradycyjnie” informacji.

Integracja łańcucha wartości za pomocą sieci WWW i systemów ERP II może postąpić jeszcze dalej: systemy poszczególnych uczestników łańcucha mogą być łączone tak, że dla poszczególnych użytkowników stanowiłyby logicznąjedność.

Kontynuując powyższy przykład, w którym dostawca informuje się w systemie nabywcy o aktualnym poziomie dostarczanego przez siebie materiału, możemy założyć, że dostawca ten również wyposażony jest w system ERP II. Systemy nabywcy i odbiorcy mogą wtedy zostać połączone poprzez sieć WWW tak, że system dostawcy będzie sam komunikował się z systemem odbiorcy, wysyłając zapytanie o stan zapasów. Po otrzymaniu odpowiedzi będzie porównywał ten stan z ustalonym minimum i generował zamówienie (zlecenie) produkcyjne na brakujące materiały. Sytuację powyższą ilustruje rysunek 12.

Rola człowieka, jako pośrednika w łańcuchu dostaw, zostaje tu zupełnie wyeliminowana. Powyższa sytuacja obrazuje wykorzystanie sieci WWW w integracji pomiędzy dwoma organizacjami, tzw. e-business B2B (Business to Business).

Leave a Reply