SYSTEM STANDARDOWY A ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE CZ. II

Bardzo często menedżerowie stojący przed perspektywą informatyzacji swojego przedsiębiorstwa decydują się na zastosowanie standardowego systemu zintegrowanego a następnie próbują wymusić na nim 100% zgodność ze specyfiką własnej organizacji. Jest to podejście błędne i nieracjonalne. Zmiana już istniejącego programu jest bowiem znacznie bardziej pracochłonna, kosztowna i niebezpieczna ze względu na możliwe błędy, niż pisanie go od nowa. Żadna firma zajmująca się realizacją rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw nie podejmie się dokonywania większych zmian w już istniejącej funkcjonalności systemu standardowego, gdyż jest to zaprzeczenie zasady przyświecającej tego typu systemom. Reasumując – przedsiębiorstwo decydujące się na informatyzację swojej działalności ma do wyboru dwa rozwiązania:

– zastosowanie standardowego systemu zintegrowanego i pogodzenie się z jego zmniejszoną elastycznością, co wiąże się ze zmianami organizacyjnymi w celu dopasowania sposobu działania przedsiębiorstwa do rozwiązań systemu, a także niezaspokojeniem części potrzeb informacyjnych,

– budowanie rozwiązania dedykowanego zgodnie z własnymi wymaganiami, dzięki czemu rozwiązanie takie będzie lepiej spełniać oczekiwania organizacji.

W przypadku podjęcia decyzji o wyborze drugiego wariantu, trzeba pamiętać o znacznie większych kosztach, czasie trwania projektu, jego skomplikowaniu i znacznie większym ryzyku niepowodzenia.

Z obserwacji obecnych trendów wynika, że na budowę własnego systemu decydują się jedynie organizacje o bardzo dużej specyfice – np. instytucje rządowe, finansowe czy ubezpieczyciele. Pozostałe organizacje gospodarcze wybierają rozwiązania standardowe, godząc się na wynikające z tego faktu niedogodności, rekompensowane jednakże z nadwyżką zmniejszonym ryzykiem przedsięwzięcia, krótszym czasem jego trwania i mniejszymi kosztami.

Leave a Reply