SYSTEM STANDARDOWY A ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE

Jak zostało to opisane powyżej, systemy zintegrowane to tzw. systemy standardowe, czyli oferujące gotową funkcjonalność, dostosowywaną do potrzeb konkretnej organizacji w procesie parametryzacji systemu. Z reguły proces parametryzacji polega na wybraniu jednego z kilku wariantów działania przewidzianych przez twórców systemu dla danego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jeśli sposób działania organizacji nie przystaje do żadnego z tych wariantów nie będzie on mógł być odzwierciedlony w systemie. Istnieją wtedy dwie możliwości:

– dostosowanie organizacji do standardów oferowanych przez system,

– pominięcie danego procesu i realizowanie go poza systemem zintegrowanym.

Decydując się na użytkowanie standardowego systemu zintegrowanego trzeba pamiętać, iż ceną za stosunkowo szybkie uzyskanie gotowej funkcjonalności jest mniejsza elastyczność takiego rozwiązania w stosunku do systemu pisanego od podstaw na zamówienie konkretnej organizacji. W każdej organizacji istnieją procesy na tyle specyficzne, że żaden system standardowy ich nie przewiduje i trzeba zdawać sobie sprawę, iż procesy te nie będą mogły być w nim realizowane. Za to wdrożenie i użytkowanie systemu standardowego jest kilkukrotnie tańsze od tworzenia dedykowanego rozwiązania na zamówienie.

Decyzja: czy wdrażać system standardowy czy tworzyć rozwiązanie od podstaw zależy od specyfiki organizacji. Jeśli jest ona tak duża, iż funkcjonalność standardowych ZSIZ przystaje do niej w mniej niż 50%, należy zdecydować się na tworzenie własnego systemu. Jeśli natomiast 60% lub więcej procesów przedsiębiorstwa może zostać pokryte funkcjonalnością systemu standardowego, prawdopodobnie warto zdecydować się na jego wdrażanie. Trzeba przy tym pamiętać, iż nie wszystkie potrzeby informacyjne zostaną w ten sposób zaspokojone. Rozwiązaniem może być stworzenie dodatkowego oprogramowania i dołączenie go do systemu standardowego lub wspomaganie tych procesów w inny sposób.

Leave a Reply