SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Systemy Business Intelligence prezentują zagregowane informacje dotyczące poszczególnych zagadnień czy obszarów działalności przedsiębiorstwa, takich jak zarządzanie relacjami z klientami, finanse, sprzedaż i dystrybucja, produkcja i logistyka. Technologia hurtowni danych umożliwia jednak stworzenie bardziej zaawansowanych narzędzi wspierających w sposób kompleksowy zarządzanie organizacją na poziomie strategicznym. Połączenie technologii informatycznych systemów Business Intelligence z logiką biznesową systemów informacji strategicznej, takich jak Strategiczna Karta Wyników68 czy Drzewo wartości69, skutkuje powstaniem Informatycznych Systemów Zarządzania Strategicznego.

Przykładem systemu informatycznego wspierającego zarządzanie strategiczne może być rozwiązanie SAP-SEM – Strategie Enterprise Management. SAP Strategie Enterprise Management, to rozwiązanie umożliwiające precyzyjne zarządzanie strategią organizacji. Umożliwia ono:

– sformułowanie strategii,

– jej dezagregację na inicjatywy i cele strategiczne,

– ustalenie i stały pomiar krytycznych czynników sukcesu,

– komunikację wykonania strategii wewnątrz i na zewnątrz organizacji za pomocą portali internetowych,

– wykonywanie planów i symulacji,

– zbieranie i zarządzanie wiedzą strategiczną.

Zastosowanie jako źródła danych hurtowni danych SAP Business Warehouse daje gwarancję spójności informacji pomiędzy systemem zarządzania strategicznego a systemami transakcyjnymi, takimi jak SAP R/3 i inne.

Systemy zarządzania strategicznego z pewnością będą zdobywać swoje miejsce jako logiczne uzupełnienie zintegrowanych systemów zarządzania, wspomagających głównie zarządzanie operacyjne. Dzięki połączeniu zintegrowanego systemu transakcyjnego oraz systemu zarządzania strategicznego organizacja uzyskuje narzędzie wspierające informacyjnie pełny proces zarządzania: od tworzenia strategii, poprzez planowanie i kontrolę strategiczną, do zarządzania operacyjnego zasobami finansowymi i rzeczowymi.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 550 6557 581

Dubaj wakacje https://magazynkobiecy.pl/gdzie-znajdziemy-strony-do-ogladania-filmow-za-darmo/