Szkolenia wstępne

Prace wdrożeniowe dobrze jest rozpocząć od wstępnego szkolenia uczestników projektu z zakresu funkcjonalności wdrażanego systemu. W momencie rozpoczynania prac w systemie w zespołach wdrożeniowych występuje pewna asymetria wiedzy. Konsultanci firmy wdrożeniowej uczestniczyli w pracach przygotowawczych, posiadają więc dość dokładną wiedze o specyfice przedsiębiorstwa, w którym będą prowadzić wdrożenie. Pracownicy tego przedsiębiorstwa nie widzieli jeszcze z reguły systemu, gdyż prace przedwdroże- niowe były prowadzone poza nim – „na kartce papieru”.

Celem szkoleń wstępnych jest zaznajomienie uczestników projektu ze strony wdrażającego system przedsiębiorstwa ze specyfiką i ogólnym sposobem działania tego systemu, co znacznie ułatwi komunikację i wzajemne zrozumienie w zespołach wdrożeniowych podczas trwania prac. Szkolenie takie powinno trwać od 3 do 7 dni. Jego celem nie jest rozwiązywanie konkretnych problemów wdrożeniowych ani udzielanie odpowiedzi na szczegółowe pytania z zakresu poszczególnych obszarów funkcjonalnych systemu, a tylko zaznajomienie użytkowników z generalnymi zasadami działania, stosowanym nazewnictwem etc.

Parametryzacja systemu i prace programistyczne. Parametryzacja i prace programistyczne stanowią sedno prac wdrożeniowych. Czas trwania i szczegółowy sposób prowadzenia prac zależy od budowy i specyfiki wdrażanego systemu. Niektóre systemy wdrażane są zgodnie z zasadą „zero programowania” a ich dopasowanie do potrzeb użytkowników polega na ustawianiu bardzo dużej ilości parametrów. Inne systemy dostarczają szkieletu systemu oraz prostego narzędzia programowania, umożliwiającego dopisywanie kodu. Ogólne zasady prowadzenia prac są jednak podobne: ustawianie systemu odbywa się z reguły w zespołach: 1 konsultant – 1 pracownik przedsiębiorstwa. Bazując na dokumentach koncepcji i projektu zespoły te dokonują ich uszczegółowienia i przenoszą te założenia do systemu. Prace te muszą być na bieżąco koordynowane przez kierowników projektu, którzy muszą dbać o spójność ustawień, dokonywanych przez poszczególne zespoły.

Leave a Reply