Posts Tagged ‘rozwój firmy’

Największe bariery dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – rozwój firmy

Polska zajmuje co raz to niższe miejsca w rankingach typu doing biznes , a więc w rankingach które mówią o tym jak bardzo przyjaznym krajem jest Polska jeśli chodzi o klimat dla biznesu , a więc ogólne warunki jakie stwarza kraj dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Od wielu lat warunki prowadzenia działalności gospodarczej jeśli porównamy Polskę z krajami rozwiniętymi są po prostu bardzo słabe. Co prawda każda ekipa która ubiega się o przejęcie władzy w Polsce mówi i obiecuje , że absolutny priorytet dla tego typu firmy , to po prostu stworzenie polskim przedsiębiorcą jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej , tak aby produkt krajowy brutto rósł jak najszybciej , bezrobocie malało , a polskie firmy w stosunku do firm zagranicznych jak najszybciej stały się konkurencyjne nie tylko w prostszych pracach typu produkcja mebli czy też żywności , ale również w produkcji zdecydowanie bardziej zaawansowanej technologicznie. A jak jest w Polskich firmach , tak na prawdę ? Już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej w polski przedsiębiorca musi opłacać obowiązkową składkę na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Składka ta trafia w stu procentach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , a z niej utrzymywany jest Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wypłacane są renty i emerytury. Mimo to , że składka jest jak na polskie warunki bardzo wysoka (wynosi ona na dzień dzisiejszy około tysiąca dwustu złotych) to musi być ona w stu procentach odprowadzana niezależnie czy przedsiębiorca w danym miesiącu osiągnął nie tylko zysk , ale nawet jakikolwiek przychód. Między innymi dlatego tak w Polsce jest tak duże zainteresowanie przenosinami działalności gospodarczej nie tylko do krajów bardziej rozwiniętych gospodarczo jak Wielka Brytania czy też Niemcy , ale również do sąsiadujących z nami Czech – gdzie przedsiębiorca ma zdecydowanie lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej , a daniny publiczne są zdecydowanie niższe niż w przypadku Polski. Oprócz ogromnej składki (która wynosi już prawie tyle co minimalne wynagrodzenie netto) przedsiębiorcy wskazują również szereg czynników tworzących zły klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej takich jak: opieszałość urzędników , nadmierna biurokratyzacja gospodarki oraz skomplikowany system podatkowy.

rozwój firmy