User Portal i Commerce Gateway

User Portal jest systemem pozwalającym użytkownikom wewnętrznym na pracę z Navision przez przeglądarkę internetową. Używanie User Portal nie wymaga szkolenia użytkownika już używającego Navision. Zarejestrowany użytkownik w systemie Navision otrzymuje w przeglądarce obraz standardowej aplikacji. Użytkownicy jednego komputera mogą bez używania skomplikowanego software’u mieć dostęp do spersonalizowanego portalu. Instalacja User Portal na stanowisku użytkownika nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, poza standardowym systemem Windows z przeglądarką internetową. W ten sposób zwiększenie liczby użytkowników systemu jest tanie ze wzglądu na oszczędności na inwestycji w sprzęt i oprogramowanie.

Commerce Portal. Jest rozwiązaniem typu B2B i B2C. Umożliwia prowadzenie interaktywnego biznesu, takiego jak sprzedaż przez Internet, samoobsługę, aukcje i inne formy współpracy z klientem. Każdy partner współpracuje z firmą przez osobisty portal internetowy, który odpowiada dokładnie potrzebom partnera. Ma on dostęp tylko do potrzebnych mu, wybranych danych biznesowych. System pozwala na wykonywanie zaawansowanych wyszukiwań towarów, zamówień. Zaimplementowane są funkcje tworzenia zamówień i śledzenia ich statusu składanie ofert i przekształcanie ich w zamówienia, również zamówienia zbiorcze.

Funkcja Aukcja umożliwia wyszukiwanie dostawców oferujących najlepszą cenę na wskazany towar lub usługę. Pracownik odpowiedzialny za zamówienia wprowadza jedynie detale dotyczące poszukiwanego towaru, ilości i czasu dostawy, a system potrafi automatycznie zaakceptować ofertę dostawcy oferującego najniższą cenę.

Commerce Gateway jest rozwiązaniem typu biznes-do-biznes (B2B), które otwiera MBS-Navision na elektroniczną wymianę dokumentów handlowych z innymi systemami. Pozwala on firmą skorzystać z nowych możliwości współpracy biznes-do-biznes.

Commerce Gateway może być używany do współpracy z kluczowymi dostawcami i partnerami jednoczenie używając Commerce Portal do współpracy z partnerami reprezentującymi mniejszą ilość transakcji.

Commerce Gateway automatyzuje transakcje poprzez umożliwienie komunikacji pomiędzy systemami biznesowymi bez interwencji człowieka. Dokumenty mogą być wymieniane pomiędzy systemami różnych dostawców za pomocą definiowanych szablonów dokumentów XML z wykorzystaniem Microsoft BizTalk serwera.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 550 6557 581

sklepy internetowe Łódź Hard Disk Drive TOSHIBA Enterprise 2 5 HDD 1 2TB 10000RPM SAS 12Gb s 128MB HDEBJ21GEA51 RFB