Ustalenia do dalszych badań – agencja pracy tymczasowej

Stałe zmiany na rynku pracy towarzyszące globalizacji procesów gospodarczych mają istotny wpływ na dynamikę i podwyższanie konkurencji rynkowej, co w konsekwencji determinuje konieczność wzrostu elastyczności przedsiębiorstw 50 Z raportu MIPS za 2005 r. wynika, że 1/3 umów o pracę czasową to umowy cywilne (Bulik, Sobczyk 2006, s. 15). Według informacji podanych przez „Rzeczpospolitą” z dn. 3 VII 2(X)6 r. ponad 200 tys. Polaków pracuje tymczasowo. Według danych MPiPS w 2004 r. było 320 agencji, a pod koniec 2005 r, – ponad 1000.

Agencja pracy tymczasowej nie będzie w stanie zrealizować obowiązku zatrudnienia określonej liczby osób niepełnosprawnych (Bulik 2006, s. 46). Większa elastyczność samych przedsiębiorców, osiągana przez zindywidualizowane dostosowanie działalności do zmiennych potrzeb i wymagań klientów, implikuje jednocześnie wzrost znaczenia elastycznych form organizacji pracy przy zastosowaniu elastycznych form zatrudnienia, w tym elastycznego czasu pracy. Z uwagi na brak możliwości odpowiednio szybkiego dostosowania się do zmiennych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw działanie takie prowadzi do zmniejszenia popytu na pracę etatową (stalą – klasyczną) i zwiększenia zapotrzebowania na pracę o charakterze zmiennym (okresowym i zadaniowym).

Leave a Reply