Uzgodnienie misji projektu

Pierwszym krokiem jest określenie powodów podjęcia prac nad nowym systemem informatycznym. Należy opisać, w jaki sposób system ten ma wspierać strategiczne cele organizacji i określić ogólne wymagania co do funkcjonowania tego systemu. Postulaty dotyczące wymagań w stosunku do systemu wynikają w prosty sposób z ustaleń, poczynionych w trakcie określania założeń strategicznych funkcjonowania organizacji, a w szczególności z analizy słabych i mocnych stron oraz analizy krytycznych procesów gospodarczych. Oto przykłady założeń strategicznych systemu informatycznego:

– System powinien pozwalać na bieżące harmonogramowanie zakupów części w stosunku do planu sprzedaży. Dostawcom części system powinien umożliwić uzyskanie informacji o planowanych zamówieniach i samodzielne potwierdzenie dostawy.

– System powinien udostępniać w jednym miejscu informacje o kliencie, takie jak historia zamówień i płatności, zamówienia w trakcie realizacji, rezerwacje towarów pod konkretne zamówienie oraz umożliwiać wygenerowanie nowego zamówienia dla danego klienta.

– System powinien umożliwić utworzenie nowego kanału dystrybucji, jakim jest Internet. Klienci powinni mieć możliwość złożenia zamówienia przez Internet na dowolny asortyment wyrobów. Dodatkowo klienci powinni mieć możliwość komponowania akcesoriów dodatkowych.

Leave a Reply