Zakres działania EBOR – ciąg dalszy

Do końca 1996 r. EBOR podpisał z Polską 51 umów inwestycyjnych (wyłączając umowy, które zostały unieważnione) na finansowanie przedsięwzięć o łącznej wartości 790 min ECU. Ponadto bank zainwestował 219 min ECU w pożyczki syndykalne. 88% przyznanych kredytów i gwarancji przypada na sektor prywatny, a więc znacznie powyżej obowiązującej normy (60%).

W roku 1996 zatwierdzono 15 nowych projektów na pożyczki i udziały kapitałowe o wartości 247 min ECU. Wszystkie te projekty dotyczą sektora prywatnego. Jednocześnie, ze względu na minimalne wykorzystanie, w 1996 r. anulowano udział EBOR w dwóch programach realizowanych wspólnie z Bankiem Światowym i gwarantowanych przez rząd. Były to programy: Restrukturyzacja

Ciepłownictwa oraz Budownictwo Mieszkaniowe. W 1996 r. bank udzielił kredytów lub objął udziały kapitałowe w następujących przedsiębiorstwach i funduszach: Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze, Polski Fundusz Przedsiębiorczości, Warszawskie Centrum Finansowe, Rolimpex, WSM Krotoszyn II, Telco, PKP Waresco, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy, Śrubena oraz Caresbac Polska II.

Przyznane do roku 1996 pożyczki EBOR dla sektora publicznego, udzielone zostały bezpośrednio rządowi lub wymagały gwarancji rządowych. Przykładem może być podpisana w październiku 1993 r. pożyczka w kwocie 45 min ECU. przeznaczona na dofinansowanie budowy autostrady A-4 (Kraków-Katowice) i dróg dojazdowych. W 1994 r. przyznana została pożyczka dla Polskich Kolei Państwowych, w wysokości 50 min ECU, przeznaczona na modernizację sieci kolejowej. Wykorzystanie pożyczek EBOR dla sektora publicznego, było dotychczas bardzo niewielkie. Wynikało to m.in. z ostrych kryteriów i uciążliwej procedury zatwierdzania wniosków kredytowych.

Leave a Reply