Zakupy i zobowiązania i środki trwałe

W podsystemie Zakupy i zobowiązania system Navision przechowuje dane o dostawcach i szczegółowe informacje o zapisach związanych z każdym zakupem. Podobnie jak podsystem Sprzedaży i Należności, podsystem Zakupy i Zobowiązania jest w pełni zintegrowany z Księgą Główną oraz podsystemem Zapasy. Podsystem ten oferuje narzędzia zarządzania zakupami i zobowiązaniami, takie jak funkcja sugerowania płatności do kontrahentów (optymalizacja kredytu kupieckiego) czy sugerowania zakupów na podstawie buforowych stanów magazynowych, skorygowanych o zarejestrowane w systemie zamówienia sprzedaży do klientów.

Gospodarka zapasami i zarządzanie magazynem. Podsystemy Gospodarka zapasami oraz zarządzanie magazynem umożliwiają utrzymywanie szczegółowych zapisów dotyczących zakupów, sprzedaży oraz innych operacji zwiększających lub zmniejszających stany zapasów. Zapasy – moduł podstawowy zawiera ewidencję poszczególnych pozycji oraz księgę do ewidencjonowania szczegółów związanych z dokonywanymi transakcjami. Dołączenie modułów zarządzania zamówieniami własnymi i obcymi pozwala w pełni kontrolować i planować procesy zakupu i sprzedaży tak, by minimalizując zapasy uzyskiwać maksymalne obroty, bez uszczerbku w jakości obsługi klienta.

Środki trwałe. Podsystem Środki trwałe służy do zarządzania majątkiem trwałym. Umożliwia on ewidencję środków trwałych w kartotekach a także zdefiniowanie i naliczenie wielu schematów amortyzacji. Aplikacja zawiera podstawową funkcjonalność do ewidencji eksploatacji środka trwałego, planowania remontów i przeglądów oraz ewidencji ubezpieczeń związanych ze środkami trwałymi.

Leave a Reply