Zasada jednakowego wynagradzania pracowników stałych i czasowych

Pozostałe kraje nie widzą potrzeby ani konieczności automatycznego uchylenia restrykcyjnych przepisów. Nie widzą także potrzeby modyfikacji postanowień porozumień i układów zbiorowych pracy.

Jeżeli chodzi o art. 5 projektu dyrektywy, to dotyczy on zasady jednakowego wynagradzania pracowników stałych i czasowych wykonujących taką samą pracę. Na wprowadzenie tej zasady nie chciały się zgodzić Anglia i Irlandia ze względu na fakt, że zdecydowana większość umów, na podstawie których jest wykonywana praca tymczasowa, to umowy cywilnoprawne. W rezultacie występują pewne różnice w wysokości wynagrodzenia z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. Do grupy państw będących przeciwnikami przyjęcia dyrektywy dołączyła w 2004 r. Polska. Stanowisko Polski wywołało pewne zdziwienie, bowiem w polskiej ustawie o pracy tymczasowej jest zawarta zasada zrównania wynagrodzenia pracowników tymczasowych z zatrudnionymi na czas określony (Delbar 2004, s. 21). Generalnie zawarty jest w tej ustawie obowiązek równego traktowania pracowników tymczasowych .

Większość państw członkowskich poparła wprowadzenie zasady jednakowego wynagrodzenia z ustaleniem okresu przejściowego. Proponowano m.in. okres 6 miesięcy. Czy w najbliższych latach nastąpi wznowienie prac nad dyrektywą dotyczącą pracy tymczasowej? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Najważniejszą przeszkodą jest brak kompromisu w sprawach, o których była mowa wcześniej. Niektóre zagadnienia dotyczące pracy tymczasowej jako usługi będą uregulowane w dyrektywie o usługach na rynku wewnętrznym36.

Odłożenie prac nad dyrektywą dotyczącą pracy tymczasowej zostało pozytywnie przyjęte przez pracodawców, w opinii których proponowane rozwiązania zwiększyłyby koszty tej formy zatrudnienia i obniżyły upowszechnianie zatrudnienia pracowników tymczasowych. Związki zawodowe z kolei oceniły, że spowoduje to regres w ukształtowaniu ochrony pracowników tymczasowych. Natomiast Komisja Europejska uznała, że dotychczasowe regulacje dotyczące pracowników tymczasowych wymagają bardziej szczegółowej analizy, aby przyjęta w przyszłości dyrektywa przyczyniła się do większej efektywności tych regulacji (Korzyński 2004, s. 10).

Leave a Reply