Znajdowanie innowacyjnych zastosowań dla istniejących technologii

Druga z przedstawionych powyżej koncepcji budowania przewagi konkurencyjnej za pomocą nowoczesnych narzędzi zarządzania zakłada przeprowadzenie w organizacji analizy dostępnych rozwiązań i znalezienie dla nich innowacyjnych zastosowań.

Technologia informacyjna i towarzyszące jej metodologie zarządzania pełnią tutaj rolę czynnika motywującego do poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. Organizacja, monitorując nowości pojawiające się na rynku, dokonuje ich selekcji, wybierając te, których zastosowanie może przyczynić się do powstania przewagi konkurencyjnej. Bardzo często przewaga ta rodzi się przy niekonwencjonalnym, innowacyjnym zastosowaniu technologii już długo istniejącej na rynku. Sposób postępowania przy tworzeniu rozwiązania biznesowego od technologii do pomysłu przedstawia schematycznie rysunek 4.

Czynności, które należy wykonać przy tworzeniu rozwiązania metodą „od technologii do pomysłu” przedstawione są w poniższych krokach:

– 1) identyfikacja innowacyjnych technologii,

– 2) ustalenie możliwości ich zastosowania,

– 3) projekt zastosowania,

– 4) wdrożenie.

Oba zaprezentowane powyżej podejścia do tworzenia rozwiązania biznesowego należy uznać za równie wartościowe. Podejście „od pomysłu do technologii” będzie z reguły stosowane przy prowadzeniu kompleksowej reorganizacji przedsiębiorstwa, takiej jak np. reengineering procesów gospodarczych, natomiast podejście „od technologii do pomysłu” może zostać zastosowane do rozwiązywania cząstkowych problemów nękających poszczególne elementy organizacji, czy też do rozpoczęcia zupełnie nowego typu działalności. Poniżej przedstawione zostaną przykłady zastosowania obydwu podejść do budowy kompletnego rozwiązania biznesowego.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 550 6557 581

https://wysokieszpilki.pl/lata-80-moda-zainspiruj-sie-tym-okresem-2/ pakowanie paczek