ZSIZ JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO INFORMACJI

Podstawową funkcją zintegrowanych systemów zarządzania jest dostarczanie aktualnych i dopasowanych do potrzeb uży tkowników informacji.

Dzięki technologiom internetowym systemy klasy ERP II mogą tych informacji dostarczać w miejscu dowolnie oddalonym od rzeczywistej lokalizacji serwera zawierającego system pod warunkiem, że w miejscu tym znajduje się komputer z dostępem do sieci WWW. Protokoły bezprzewodowego przesyłania danych jeszcze bardziej rozszerzają obszar, do którego może docierać informacja z systemu ERP II.

Informacja jest w nowoczesnej ekonomii traktowana jako zasób na równi z ziemią, pracą i kapitałem. Dostęp do aktualnych informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa, stanu jego majątku, bieżących kosztów, przychodów, stanu należności i zobowiązań, relacji z klientami i wielu innych wskaźników jest warunkiem koniecznym do podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

Dzięki zintegrowanym systemom zarządzania informacje te dostarczane są w czasie rzeczywistym. Podstawową cechą systemów zintegrowanych jest to, iż każda informacja jest wprowadzana do systemu tylko raz i uaktualnia wszystkie pozostałe miejsca, do których powinna trafić. W ten sposób wszyscy użytkownicy systemu widzą dane uaktualnione o wprowadzoną przed chwilą informację. Prześledźmy to na przykładzie ewidencji faktury zakupu.

Leave a Reply