Zwiększenie wydobycia gazu ziemnego w Polsce

Następnym ważniejszym projektem była pożyczka na modernizację transportu kolejowego, w kwocie 145 min doi., uruchomiona we wrześniu 1990 roku. Z kwoty tej do końca 1996 r. wykorzystano 141 min doi. tj. 97%. Pożyczkobiorcą są Polskie Koleje Państwowe, które uzyskały ponadto kredyt wspomagający z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sumę 20 min ECU, tj ok 25 min doi.

Na rozwój zasobów energetycznych, a konkretnie na zwiększenie wydobycia gazu ziemnego w Polsce, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzyskało 250 min doi., z czego 79% (197,4 min doi.) zostało wykorzystane do końca 1996 roku. Omawiany projekt (uruchomiony także w 1990 r.) został dofinansowany przez Europejski Bank Inwestycyjny w kwocie 50 min ECU.

Bardzo duża pożyczka z BŚ, bo wynosząca 300 min doi., przeznaczona została na przekształcenia strukturalne naszej gospodarki (Structural Adjustment Loan – SAL,). Pożyczka ta została wykorzystana w całości już przed końcem 1991 roku. W odróżnieniu od kredytów celowych BŚ, środki na dostosowania strukturalne mogą finansować znacznie szerszy zakres przedsięwzięć, co nadaje im charakter kredytów finansowych.

W 1991 r. została podpisana i uruchomiona, pożyczka na 120 min doi. dla przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon (obecnie TPSA). Pożyczka ta została następnie zredukowana do 95 min doi. (25 min doi. anulowano). Jej celem jest modernizacja sieci telekomunikacyjnej. Projekt ten współfinansowany jest kredytem EBI (w wysokości 70 min ECU). Do końca 1996 r. z pożyczki BŚ wykorzystano 81,4 min doi., tj 85,7%.

Leave a Reply